ENENTO GROUP OYJENENTO GROUP OYJENENTO GROUP OYJ

ENENTO GROUP OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

23.200.00 0.00%
Các chuyên gia 5 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ENENTO có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 5 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ENENTO trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS ENENTO trong quý vừa qua là 0.17 EUR mặc dù ước tính là 0.13 EUR. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 0.20 EUR. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của ENENTO GROUP OYJ để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu ENENTO GROUP OYJ dự kiến sẽ đạt ‪38.60 M‬ EUR. Hãy xem doanh thu và thu nhập của ENENTO GROUP OYJ để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của ENENTO23.20 EUR với giá ước tính tối đa là 30.00 EUR và giá ước tính tối thiểu là 19.00 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ENENTO GROUP OYJ biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức ENENTOtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 5 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu ENENTO trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua mạnh. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.