Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

12
Cổ phiếu
1.732B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.815K
Khối lượng
+0.10%
Thay đổi
+5.16%
Hiệu suất Tháng
−17.97%
Hiệu suất Năm
+4.53%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADMINADMINISTER OYJ
2.825EUR−0.70%−0.020EUR
Mua
100283
AVIDLYAVIDLY OYJ
5.38EUR−0.37%−0.02EUR
Theo dõi
10958632.015MEUR43.720.13EUR242
BETOLARBETOLAR OYJ
3.055EUR0.16%0.005EUR
Bán
9.459K28.897K52.907MEUR
DOV1VDOVRE GROUP PLC
0.590EUR−0.51%−0.003EUR
Bán
39.465K23.284K62.692MEUR13.180.05EUR865
EEZYEEZY OYJ
3.33EUR0.60%0.02EUR
Mua
1.23K4.096K82.905MEUR11.610.29EUR
ENENTOENENTO GROUP OYJ
22.00EUR−0.90%−0.20EUR
Bán
3.827K84.194K533.574MEUR21.711.02EUR449
FONDIAFONDIA OYJ
6.84EUR−0.58%−0.04EUR
Mua
8025.486K27.198MEUR0.12EUR171
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
1.064EUR0.76%0.008EUR
Theo dõi
21.422K22.793K63.933MEUR−0.25EUR71
LAT1VLASSILA & TIKANOJA PLC
11.62EUR0.35%0.04EUR
Mua
27.936K324.616K441.342MEUR14.570.79EUR8.171K
RUSHRUSH FACTORY PLC
1.180EUR3.06%0.035EUR
Mua
5.167K6.097K2.703MEUR12.920.09EUR
TNOMTALENOM OYJ
9.51EUR1.17%0.11EUR
Mua
10.584K100.654K420.977MEUR0.27EUR1.047K
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
5.74EUR0.70%0.04EUR
Mua
1.623K9.316K12.243MEUR126