KESLA OYJ AKESLA OYJ AKESLA OYJ A

KESLA OYJ A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KELAS nguyên tắc cơ bản

KESLA OYJ A tổng quan về cổ tức

Cổ tức của KELAS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.58%