KESLA OYJ AKESLA OYJ AKESLA OYJ A

KESLA OYJ A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KELAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KESLA OYJ A

Doanh thu của KESLA OYJ A trong năm ngoái lên tới 55.40 M EUR, phần lớn trong số đó — 55.32 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Machinery and Spare Parts, năm trước mang lại 45.82 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Phần Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KESLA OYJ A 23.31 M EUR, và năm trước đó — 17.90 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia