PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PUMU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Doanh thu của PUNAMUSTA MEDIA OYJ trong năm ngoái lên tới 133.50 M EUR, phần lớn trong số đó — 114.53 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Visibility and Printing, năm trước mang lại 86.71 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Phần Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PUNAMUSTA MEDIA OYJ 131.57 M EUR, và năm trước đó — 104.25 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia