Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
3.273B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.929K
Khối lượng
−0.10%
Thay đổi
+4.82%
Hiệu suất Tháng
−15.03%
Hiệu suất Năm
+4.84%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALMAALMA MEDIA CORPORATION
9.98EUR1.42%0.14EUR
Sức mua mạnh
2.929K29.231K810.027MEUR12.220.82EUR1.69K
ILKKA1ILKKA OYJ 1
4.64EUR−0.43%−0.02EUR
Mua
4420485.663MEUR24.600.19EUR469
ILKKA2ILKKA OYJ 2
4.03EUR0.00%0.00EUR
Mua
2.138K8.616K85.663MEUR21.280.19EUR469
KSLAVKESKISUOMALAINEN OYJ A
13.60EUR1.12%0.15EUR
Sức mua mạnh
2.07K28.152K135.163MEUR8.601.56EUR6.137K
NOHONOHO PARTNERS OYJ
7.70EUR0.79%0.06EUR
Sức mua mạnh
12.821K98.722K158.146MEUR19.680.39EUR
PUMUPUNAMUSTA MEDIA OYJ
4.36EUR−3.96%−0.18EUR
Bán
2.122K9.252K56.829MEUR−0.03EUR624
SANOMASANOMA CORPORATION
10.06EUR−0.79%−0.08EUR
Theo dõi
18.328K184.38K1.655BEUR19.940.51EUR4.822K
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
13.45EUR−3.93%−0.55EUR
Bán Mạnh
8.473K113.962K49.425MEUR0.95EUR
VIK1VVIKING LINE ABP
13.70EUR0.00%0.00EUR
Mua
1111.521K236.736MEUR20.030.68EUR2.333K