ADDTECH AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADDT_B nguyên tắc cơ bản

ADDTECH AB SER. B tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ADDT_B được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.50 SEK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.08%