AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D

AKEL_D OMXSTO
AKEL_D
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AKEL_D nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AKEL_D là 9.914B EUR. EPS TTM của công ty là 0.60 EUR, tỷ suất cổ tức là 6.02% và P/E là 2.78.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu