BETSSON AB SER. BBETSSON AB SER. BBETSSON AB SER. B

BETSSON AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BETS_B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BETSSON AB SER. B

Doanh thu của BETSSON AB SER. B trong năm ngoái lên tới 10.60 B SEK, phần lớn trong số đó — 7.71 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Casino, năm trước mang lại 5.48 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Central and Eastern Europe and Central Asia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BETSSON AB SER. B 4.59 B SEK, và năm trước đó — 2.97 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia