CCC

CANTARGIA AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CANTA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CANTARGIA AB

Tổng tài sản của CANTA cho Q4 23 là223.71 M SEK, ít hơn 6.36% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.44% trong Q4 23 tới 54.97 M SEK.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SEK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY