FFF

FANTASMA GAMES AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FAGA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FANTASMA GAMES AB

Doanh thu của FANTASMA GAMES AB trong năm ngoái lên tới 35.90 M SEK, phần lớn trong số đó — 27.24 M SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Variable. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malta — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FANTASMA GAMES AB 17.07 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia