KALLEBACK PROPERTY INVEST AB

KAPIAB OMXSTO
KAPIAB
KALLEBACK PROPERTY INVEST AB OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KAPIAB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KALLEBACK PROPERTY INVEST AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KAPIAB là 633.275M SEK. EPS TTM của công ty là 34.31 SEK, tỷ suất cổ tức là 6.92% và P/E là 5.06.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu