LIDDS AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LIDDS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LIDDS AB

Doanh thu của LIDDS AB trong năm ngoái lên tới 2.00 M SEK, phần lớn trong số đó — 1.89 M SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Drug Development, năm trước mang lại 3.55 M SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LIDDS AB 1.89 M SEK, và năm trước đó — 3.55 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia