SWEDENCARE AB

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SECARE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SWEDENCARE AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SECARE là 4.186B SEK. EPS TTM của công ty là 0.82 SEK, tỷ suất cổ tức là 0.86% và P/E là 32.05. Ngày thu nhập tiếp theo của SWEDENCARE AB là 28 Tháng 4, ước tính là 0.18 SEK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu