SOLNABERG PROPERTY AB

SOLNA OMXSTO
SOLNA
SOLNABERG PROPERTY AB OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SOLNA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SOLNABERG PROPERTY AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SOLNA là 488.8M SEK. EPS TTM của công ty là 0.88 SEK, tỷ suất cổ tức là 7.69% và P/E là 154.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu