SWEDBANK AB SER A

SWED_A OMXSTO
SWED_A
SWEDBANK AB SER A OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SWED_A fundamentals

Tóm tắt tài chính của SWEDBANK AB SER A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SWED_A là 146.74B SEK. EPS TTM của công ty là 18.29 SEK, tỷ suất cổ tức là 7.07% và P/E là 7.29. Ngày thu nhập tiếp theo của SWEDBANK AB SER A là 19 Tháng 7, ước tính là 4.46 SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu