WALLENSTAM AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WALL_B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WALLENSTAM AB SER. B

Doanh thu của WALLENSTAM AB SER. B trong năm ngoái lên tới 2.73 B SEK, phần lớn trong số đó — 1.68 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Gothenburg Region, năm trước mang lại 1.50 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WALLENSTAM AB SER. B 2.49 B SEK, và năm trước đó — 2.32 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia