ONTOLOGY / BITCOIN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch ONTOLOGY / BITCOIN

Nhận tỷ giá tiền điện tử ONTOLOGY / BITCOIN trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaONTBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ONTBTCOntology Token / BTCMEXC0.000004771 BTC−0.02%43.102 K−1.11%0.000004793 BTC0.000004724 BTC21.679 K
Bán
ONTBTCOntology / BitcoinBINANCE0.00000476 BTC0.00%27.457 K−14.15%0.00000478 BTC0.00000474 BTC10.607 K
Bán
ONTBTCONTOLOGY / BITCOINCOINEX0.0000047800 BTC+0.39%3.108 K−7.17%0.0000047832 BTC0.0000047178 BTC1.54 K
Bán
ONTBTCOntology / BitcoinKUCOIN0.000004766 BTC−0.17%2.846 K+576.25%0.000004801 BTC0.000004735 BTC8.786 K
Bán
ONTBTCOntology / BitcoinHITBTC0.00000475 BTC−10.21%130.00%0.00000475 BTC0.00000475 BTC44
Bán Mạnh
ONTBTCONTOLOGY TOKEN/BITCOIN0.00000477 BTC+0.21%00.00000478 BTC0.00000472 BTC18.359 K
Bán