Ontology

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
193.958MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
221.603MUSD
Khối lượng giao dịch
10.438MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0531
Cao nhất mọi thời điểm
3.05878600USD
Nguồn cung lưu hành
875.25M
Nguồn cung tối đa
1B
Tổng nguồn cung
1B

Giới thiệu về Ontology

Danh mục
Nền tảng hợp đồng thông minh
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh