ORKLA ASAORKLA ASAORKLA ASA

ORKLA ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ORK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ORKLA ASA

Doanh thu của ORKLA ASA trong năm ngoái lên tới 67.80 B NOK, phần lớn trong số đó — 20.11 B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Orkla Foods, năm trước mang lại 17.66 B NOK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Rest of Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ORKLA ASA 18.37 B NOK, và năm trước đó — 14.70 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia