PROXIMAR SEAFOOD ASPROXIMAR SEAFOOD ASPROXIMAR SEAFOOD AS

PROXIMAR SEAFOOD AS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROXI nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính PROXIMAR SEAFOOD AS.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường PROXI, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền