Orchid

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Orchid

Các thị trường nơi mà Orchid được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Orchid trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaOXT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
OXTUSDOrchid / United States DollarCOINBASE0.0780−1.02%344.975K−38.44%0.08040.07682.478M
Mua
OXTUSDOrchid / U.S. DollarGEMINI0.078000−0.98%144.315K−35.98%0.0792500.077000943.818K
Mua
OXTBTCOrchid / BTCUPBIT0.000001770−1.12%112.182K−51.16%0.0000018100.000001750286.451K
Bán Mạnh
OXTUSDOrchid / U. S. DollarKRAKEN0.07812−1.04%100.304K+139.20%0.080230.07685529.729K
Mua
OXTUSDTOrchid / USDTMEXC0.0780−1.02%81.545K−0.19%0.08020.0767195.895K
Mua
OXTBTCOrchid / BitcoinKRAKEN0.00000178−0.56%44.366K+1378.66%0.000001810.0000017822.029K
Bán
OXTEUROrchid / EuroKRAKEN0.07242−0.43%34.833K−35.45%0.074040.07137165.812K
Mua
OXTUSDTOrchid / TetherKUCOIN0.07836−0.48%30.282K−53.58%0.080170.0767699.452K
Mua
OXTUSDTORCHID / TETHERCOINEX0.077848−0.70%20.366K+137.01%0.0796720.07646873.614K
Mua
OXTETHOrchid / ETHMEXC0.00003450+0.32%14.76K+2.36%0.000034990.0000338668.316K
Bán
OXTETHOrchid / EthereumKUCOIN0.00003446+0.44%2.34K−77.49%0.000034680.00003413379
Bán
OXTUSDTOrchid / Tether OmniHITBTC0.079450+9.89%358+495.82%0.0794500.0751324.583K
Mua
OXTBTCOrchid / BitcoinKUCOIN0.000001820+2.48%143−91.06%0.0000018200.000001770485
Bán
OXTUSDOrchid / US DollarHITBTC0.079161090+10.79%61+1.06%0.0791610900.075031480813
Mua
OXTBTCOrchid / BitcoinHITBTC0.000001910+0.63%60+1.04%0.0000019100.000001840813
Bán
OXTBTCOrchid / BitcoinGEMINI0.000002−1.60%1+20.56%0.0000020.0000028
Bán Mạnh
OXTWETHOrchid / Wrapped Ether (0x820e5...7eb31)UNISWAP3ETH0.0000383100−2.96%0.00018877000.000038310016.37K
Bán
OXTUSDTORCHID / TETHERWOONETWORK0.0782−0.76%0.08030.076712.666M
Mua