Orchid

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Orchid

Nhận tỷ giá tiền điện tử Orchid trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaOXT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
OXTBTCOrchid / BTCUPBIT0.000002390+3.02%2.49M+136.65%0.0000024300.0000023002.886M
Sức mua mạnh
OXTUSDOrchid / United States DollarCOINBASE0.1247+4.26%1.688M−10.32%0.12550.11744.334M
Sức mua mạnh
OXTUSDTOrchid / TetherKUCOIN0.12471+4.43%943.862K+44.40%0.125370.117531.791M
Sức mua mạnh
OXTUSDOrchid / U. S. DollarKRAKEN0.12464+3.21%311.876K+342.13%0.124890.11788365.614K
Sức mua mạnh
OXTBTCOrchid / BitcoinKRAKEN0.00000239+5.29%179.56K+16614.57%0.000002390.000002303.228K
Sức mua mạnh
OXTUSDTOrchid / USDTMEXC0.1247+4.35%140.823K+89.07%0.12530.1176149.359K
Sức mua mạnh
OXTEUROrchid / EuroKRAKEN0.11510+3.83%97.769K+151.84%0.115200.1088337.987K
Sức mua mạnh
OXTUSDOrchid / U.S. DollarGEMINI0.122550+3.47%30.581K+44.43%0.1242100.11888050.946K
Sức mua mạnh
OXTETHOrchid / ETHMEXC0.00004157+3.49%19.789K+1.94%0.000042520.0000400051.156K
Sức mua mạnh
OXTETHOrchid / EthereumKUCOIN0.00004235+4.31%19.631K+120.92%0.000042420.0000401244.967K
Sức mua mạnh
OXTBTCOrchid / BitcoinKUCOIN0.000002400+3.27%18.371K+130.51%0.0000024900.00000229081.924K
Sức mua mạnh
OXTBTCOrchid / BitcoinGEMINI0.000002+3.02%9.388K+136.95%0.0000020.00000213.648K
Mua
OXTUSDTORCHID / TETHERCOINEX0.124741+4.20%3.743K+5.35%0.1249030.1176237.469K
Sức mua mạnh
OXTETHOrchid / EthereumGEMINI0.000042−4.33%1900.00%0.0000420.0000421.498K
Mua
OXTWETHOrchid / Wrapped Ether (0x820e5...7eb31)UNISWAP3ETH0.0000437400+11.42%0.00004374000.0000437400717
Mua