PAX Gold / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch PAX Gold / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử PAX Gold / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaPAXGUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
PAXGUSDTPAX Gold / TetherUSBINANCE2359 USDT+0.30%982.913 K−4.34%2364 USDT2348 USDT111
Mua
PAXGUSDTPAX GOLD/TETHER USDTBITRUE2358.0000 USDT+0.51%484.697 K−10.73%2364.0000 USDT2346.0000 USDT87
Mua
PAXGUSDTPAXG / USDT Spot Trading PairPHEMEX2358 USDT+0.26%118.225 K−4.16%2364 USDT2348 USDT13
Mua
PAXGUSDTPAXGUSDT SPOTBYBIT2352.1005 USDT+0.38%106.811 K+728.64%2353.1391 USDT2342.9276 USDT4
Mua
PAXGUSDTPAXGUSDT SPOTBITGET2358.10 USDT+0.31%61.787 K+34.59%2360.78 USDT2348.79 USDT5
Mua
PAXGUSDTPAX Gold / USDTMEXC2357.94 USDT+0.29%42.597 K+22.22%2361.46 USDT2349.17 USDT2
Mua
PAXGUSDTPAX Gold / TetherKUCOIN2356.39 USDT+0.33%29.982 K+71.12%2365.23 USDT2348.07 USDT4
Mua
PAXGUSDTPAX GOLD / TETHERCOINEX2351.34 USDT+0.34%6.746 K+22.29%2351.88 USDT2341.60 USDT0
Theo dõi
PAXGUSDTPAX Gold / TetherHITBTC2326.92 USDT−0.63%6050.00%2332.80 USDT2326.92 USDT0
Theo dõi
PAXGUSDTPAX Gold / TetherUSBINANCEUS2308 USDT0.00%102−11.31%2357 USDT2308 USDT0
Bán