PHA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch PHA

Nhận tỷ giá tiền điện tử PHA trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaPHA dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
PHAUSDTPHA / TetherUSBINANCE0.1359+4.46%3.144M−30.50%0.13670.12857.775M
Sức mua mạnh
PHAUSDTPHA / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.1356+4.15%229.209K−15.76%0.13650.1285594.56K
Sức mua mạnh
PHABTCPHA / BitcoinBINANCE0.00000263+4.78%123.264K−48.82%0.000002690.00000250413.178K
Mua
PHAUSDPHA / US DollarBINANCE0.13574241+4.31%114.696K−50.65%0.138557000.12861305412.299K
Sức mua mạnh
PHAUSDPHA / U. S. DollarKRAKEN0.1352+4.24%109.493K−4.62%0.13700.1291221.147K
Sức mua mạnh
PHAEURPHA / EuroKRAKEN0.1238+3.08%9.709K−44.59%0.12870.119311.461K
Sức mua mạnh