PHA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
‪88.64 M‬USD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
‪127.20 M‬USD
Khối lượng giao dịch
‪7.07 M‬USD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0978
Cao nhất mọi thời điểm
11.4560USD
Nguồn cung lưu hành
‪696.79 M‬
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung
‪1.00 B‬

Giới thiệu về PHA

Danh mục
Quyền riêng tư
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Danh sách theo dõi chọn lọc làm nổi bật PHAUSD.