PUNDIX / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch PUNDIX / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử PUNDIX / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaPUNDIXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
PUNDIXUSDTPUNDIX / TetherUSBINANCE0,4077 USDT+4,86%1,738 M+106,31%0,4253 USDT0,3831 USDT2,635 M
Theo dõi
PUNDIXUSDTPUNDIX / Tether USDHTX0,4042 USDT+5,92%489,031 K+10,99%0,4342 USDT0,3776 USDT622,993 K
Mua
PUNDIXUSDTPUNDIXUSDT SPOTBITGET0,40749 USDT+4,95%111,808 K+64,59%0,42283 USDT0,38404 USDT143,292 K
Mua
PUNDIXUSDTPUNDIX / USDT Spot Trading PairPHEMEX0,4070 USDT+4,68%85,562 K+55,38%0,4247 USDT0,3838 USDT96,136 K
Theo dõi
PUNDIXUSDTPundi X / TetherKUCOIN0,4062 USDT+4,69%33,089 K+125,83%0,4234 USDT0,3843 USDT23,582 K
Theo dõi
PUNDIXUSDTPundiX/TetherGATEIO0,4073 USDT+4,84%6,525 K+202,23%0,4231 USDT0,3838 USDT4,913 K
Theo dõi
PUNDIXUSDTPUNDI X / TETHERCOINEX0,4084 USDT+4,96%6,286 K+52,17%0,4191 USDT0,3861 USDT2,809 K
Mua