QATARI INVESTORS GROUP QPSCQATARI INVESTORS GROUP QPSCQATARI INVESTORS GROUP QPSC

QATARI INVESTORS GROUP QPSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

QIGD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu QATARI INVESTORS GROUP QPSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Qatar — năm ngoái quốc gia này đã mang lại QATARI INVESTORS GROUP QPSC 529.84 M QAR, và năm trước đó — 757.49 M QAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia