RAY / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch RAY / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử RAY / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaRAYUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
RAYUSDTRAY / TetherUSBINANCE0.9344−4.36%6.402M+27.46%0.97860.93001.265M
Bán
RAYUSDTRAYDIUM/TETHERUSBITRUE0.9344−4.53%508.604K+26.65%0.98800.9304278.719K
Bán
RAYUSDTRaydium/TetherOKX0.9362−4.36%503.166K+30.24%0.97880.9324136.537K
Bán
RAYUSDTRaydium/TetherGATEIO0.9350−4.27%274.974K+47.02%0.97570.932399.041K
Bán
RAYUSDTRaydium / USDTMEXC0.9348−4.35%216.921K+28.18%0.98500.930029.073K
Bán
RAYUSDTRAYUSDT SPOTBITGET0.9349−4.51%169.363K+1.55%0.97810.933024.084K
Bán
RAYUSDTRaydium / TetherKUCOIN0.9346−3.68%139.217K+57.13%0.97890.934433.256K
Bán Mạnh
RAYUSDTRAY / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.9326−4.74%123.04K+23.09%0.97930.928625.26K
Bán Mạnh
RAYUSDTRAYDIUM / TETHERCOINEX0.9383−3.51%7.314K−26.07%0.97350.93361.99K
Bán
RAYUSDTRaydium / Tether USDPOLONIEX1.0110−4.74%39−60.04%1.04951.01109
Bán Mạnh
RAYUSDTRaydium / TetherHITBTC0.79421−27.54%00.00%0.794210.794210
Bán Mạnh
RAYUSDTRAYDIUM / TETHERWOONETWORK0.9357−4.27%0.97790.9327870.274K
Bán Mạnh