RNDR / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch RNDR / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử RNDR / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaRNDRUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
RNDRUSDT.PRNDR / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE10.0551 USDT−0.18%160.476 M−22.03%10.1706 USDT10.0460 USDT774.77 K
Mua
RNDRUSDT.PRENDER TOKEN/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT10.0350 USDT−0.18%71.787 M−17.87%10.1481 USDT10.0261 USDT2.945 M
Mua
RNDRUSDT.PRNDRUSDT Perpetual ContractBYBIT10.0688 USDT−0.07%68.2 M−33.70%10.1710 USDT10.0462 USDT394.396 K
Mua
RNDRUSDT.PRNDRUSDT Perpetual Swap ContractOKX10.069 USDT−0.09%44.513 M−27.65%10.174 USDT10.052 USDT2.907 M
Mua
RNDRUSDT.PRNDRUSDT Perpetual Contract10.0569 USDT−0.22%44.089 M−33.08%10.1710 USDT10.0462 USDT260.274 K
Mua
RNDRUSDT.PRender Token perpetual contractWHITEBIT10.0650 USDT−0.05%17.671 M−18.39%10.1669 USDT10.0497 USDT65.987 K
Mua
RNDRUSDT.PRNDRUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET10.0464 USDT−0.19%8.985 M+5.10%10.1599 USDT10.0376 USDT91.794 K
Mua
RNDRUSDT.PRNDR USDT PERPETUAL10.0595 USDT−0.12%978.14 K−17.41%10.1639 USDT10.0516 USDT5.355 K
Mua
RNDRUSDT.PRENDER TOKEN/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT10.0647 USDT−0.05%010.1690 USDT10.0466 USDT374.796 K
Mua
RNDRUSDT.PRNDR Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX10.0646 USDT−0.07%10.1602 USDT10.0364 USDT30.695 K
Mua
RNDRUSDT.PRNDR Perpetual LinearSwap ContractHTX10.0748 USDT−1.07%10.3732 USDT10.0459 USDT60.824 K
Mua
RNDRUSDT.PRNDR / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC10.0530 USDT−0.19%10.1676 USDT10.0471 USDT181.312 K
Mua
RNDRUSDT.PRNDR/USDT Perpetual ContractBINGX10.0503 USDT−0.16%10.1659 USDT10.0397 USDT154.464 K
Mua
RNDRUSDT.PRender Perpetual futures quoted, settled & margined in Tether.DELTA10.0681 USDT−0.16%10.1681 USDT10.0571 USDT89
Mua