RUNE / TetherUS PERPETUAL FUTURES

RUNEUSDTPERP BINANCE
RUNEUSDTPERP
RUNE / TetherUS PERPETUAL FUTURES BINANCE
 
Không có giao dịch

RUNE / TetherUS PERPETUAL FUTURES Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà RUNE / TetherUS PERPETUAL FUTURES được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử RUNE / TetherUS PERPETUAL FUTURES trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaRUNEUSDTPERP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Đánh giá kỹ thuật
RUNEUSDTPERPRUNE / TetherUS PERPETUAL FUTURESBINANCE1.918−2.19%−0.0432.0031.9109.803M
Bán Mạnh
RUNEUSDTPERPThorchain Perpetual futures, quoted,settled & margined in TetherDELTA1.9220−1.89%−0.03702.00301.9150205.295K
Bán Mạnh
RUNEUSDTPERPRUNEUSDT PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET1.918−5.19%−0.1052.0551.910197.246K
Bán