The Sandbox / Euro

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch The Sandbox / Euro

Nhận tỷ giá tiền điện tử The Sandbox / Euro trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSANDEUR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SANDEURSAND / EuroKRAKEN0.3109 EUR+0.45%7.201 K−73.77%0.3109 EUR0.3109 EUR166
Bán
SANDEURThe Sandbox / EuroBITSTAMP0.31129 EUR+0.28%4.252 K−73.56%0.31129 EUR0.30620 EUR4.934 K
Bán
SANDEURSAND/EUROKX0.3782 EUR+0.03%50.00%0.3782 EUR0.3782 EUR13
Bán