SAND / Euro

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SAND / Euro

Nhận tỷ giá tiền điện tử SAND / Euro trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSANDEUR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SANDEURSAND / EuroKRAKEN0.4274 EUR−0.16%49.443 K+273.06%0.4338 EUR0.4269 EUR24.234 K
Mua
SANDEURThe Sandbox / EuroBITSTAMP0.42794 EUR−0.19%15.701 K+22.69%0.43500 EUR0.42794 EUR5.782 K
Theo dõi
SANDEURSAND/EUROKX0.4136 EUR+2.30%2250.00%0.4136 EUR0.4136 EUR500
Theo dõi