SAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SAND

Nhận tỷ giá tiền điện tử SAND trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSAND dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SANDUSDT.PSAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.5495+1.51%162.854M+238.15%0.54970.534117.964M
Mua
SANDUSDTSAND / TetherUSBINANCE0.5485+1.44%39.757M+204.05%0.54890.53354.198M
Mua
SANDKRWSAND / South Korean WonBITHUMB752.0000+1.35%5.744M+214.05%753.0000733.0000755.305K
Mua
SANDUSDTSAND / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.5483+1.42%3.891M+199.01%0.54880.5335418.016K
Mua
SANDUSDSAND / US DollarBINANCE0.54796939+1.34%2.086M+564.90%0.548877970.53334031151.474K
Mua
SANDBTCSAND / BitcoinBINANCE0.00000995+0.30%2.076M+515.08%0.000009980.00000979144.021K
Bán
SANDUSDSAND / U. S. DollarKRAKEN0.5480+1.31%1.312M+633.66%0.54860.5341130.611K
Mua
SANDTRYSAND / Turkish LiraBINANCE17.15+1.30%788.009K+124.32%17.1516.7016.857K
Mua
SANDEURSAND / EuroKRAKEN0.5020+1.37%375.161K+429.97%0.50200.490310.45K
Mua
SANDGBPSAND / British PoundKRAKEN0.4316+1.22%90.744K+1250.25%0.43160.42127.37K
Mua
SANDBNBSAND / Binance CoinBINANCE0.001365+1.11%80.393K+54.00%0.0013650.00132712.099K
Bán
SANDUSDSAND / DollarBITFINEX0.54796000+1.40%73.683K+297.34%0.547960000.534040002.424K
Mua
SANDBTCSAND / BitcoinBITFINEX0.00000992+0.10%70.673K+304.95%0.000009960.000009802.373K
Bán
SANDBTCSAND / BitcoinKRAKEN0.00000996+0.30%62.419K+515.87%0.000009960.000009822.49K
Bán
SANDETHSAND / EthereumBINANCE0.0001719+0.94%62.128K+229.17%0.00017190.00016864.552K
Bán
SANDUSDTSAND / TetherUSBINANCEUS0.5473+2.01%47.588K+209.17%0.55000.534410.009K
Mua
SANDUSTSAND / USTBITFINEX0.54840000+1.39%31.232K+152.10%0.548400000.533870001.195K
Mua
SANDWETH_3DD49F.USDSAND / WRAPPED ETHER on Ethereum (3DD49F...B6BD74) in USDUNISWAP0.5380−0.22%0.53920.53446.246K
Mua
SANDUSDT.PSAND / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.5489+1.40%0.54960.53431.553M
Mua
SANDWETH_5B97B1.USDSAND / Wrapped Ether on Ethereum (0x5b97b125cf8af96834f2d08c8f1291bd47724939) in USDUNISWAP3ETH0.5386+3.38%0.54630.514068.768K
Sức mua mạnh
SANDWETH_3B1280.USDSAND / Wrapped Ether on Polygon (0x3b12801631cf018c2addbc7dbb5e7e75e055f035) in USDUNISWAP3POLYGON0.5423−0.05%0.54260.542337
Mua
SANDWETH_3DD49FSAND / WRAPPED ETHER on Ethereum (3DD49F...B6BD74)UNISWAP0.0001696−0.04%0.00016990.000168211.612K
Bán
SANDUSDT_B8B0D7.USDSAND / (PoS) Tether USD on Polygon (0xb8b0d7f998e30582c0a87290986148ecdc39d9ee) in USDUNISWAP3POLYGON0.5440+0.80%0.54400.53967
Mua
SANDWMATIC_369582.USDSAND / WRAPPED MATIC on Polygon (369582...54876F) in USDQUICKSWAP0.5481+1.02%0.54810.534713.636K
Mua
SANDWMATIC_DE92E7.USDSAND / Wrapped Matic on Polygon (0xde92e7fbe021344ba02d9225792d219d3a2ddd58) in USDUNISWAP3POLYGON0.5486+1.41%0.55060.535213.041K
Mua
SANDFDUSDSAND / FDUSDBINANCE0.5492+1.61%0.54920.534514.111K
Mua
SANDWETHSAND / Wrapped Ether (0x5b97b...24939)UNISWAP3ETH0.0001695900+1.19%0.00017429000.0001658200130.079K
Bán
SANDUSDC_B69D18.USDSAND / USD Coin (PoS) on Polygon (0xb69d18170a7d949777ead872cc6ba7cabb78fcfc) in USDUNISWAP3POLYGON0.5442+0.65%0.54420.534620
Mua
SANDUSDT.PSSAND / TETHER Standard FuturesBINGX0.549172+1.47%0.5494170.53413914.671M
Mua
SANDWMATIC_369582SAND / WRAPPED MATIC on Polygon (369582...54876F)QUICKSWAP0.5108−0.15%0.51240.505025.191K
Bán
SANDUSDSAND / U.S. DOLLARBTSE0.54883+1.53%0.548830.5336246.011K
Mua