SAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SAND

Nhận tỷ giá tiền điện tử SAND trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSAND dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SANDUSDT.PSAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.4517 USDT−1.12%27.249 M−22.95%0.4576 USDT0.4490 USDT19.781 M
Theo dõi
SANDUSDTSAND / TetherUSBINANCE0.4514 USDT−1.14%4.222 M−22.85%0.4574 USDT0.4490 USDT2.55 M
Theo dõi
SANDUSDTSAND / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.4514 USDT−1.12%426.114 K−22.02%0.4574 USDT0.4488 USDT262.538 K
Theo dõi
SANDKRWSAND / South Korean WonBITHUMB627.0000 KRW−0.95%382.314 K−37.01%633.0000 KRW625.0000 KRW378.018 K
Theo dõi
SANDBTCSAND / BitcoinBINANCE0.00000651 BTC−1.21%174.627 K−28.53%0.00000660 BTC0.00000650 BTC138.573 K
Bán
SANDUSDSAND / US DollarBINANCE0.45107738 USD−1.36%164.957 K−27.05%0.45737287 USD0.44905186 USD138.573 K
Theo dõi
SANDTRYSAND / Turkish LiraBINANCE14.50 TRY−1.76%105.055 K−40.86%14.77 TRY14.50 TRY57.841 K
Bán
SANDEURSAND / EuroKRAKEN0.4167 EUR−1.00%23.463 K−22.38%0.4184 EUR0.4147 EUR4.696 K
Theo dõi
SANDUSDSAND / U. S. DollarKRAKEN0.4519 USD−1.09%12.545 K−86.90%0.4540 USD0.4492 USD12.108 K
Theo dõi
SANDBNBSAND / Binance CoinBINANCE0.000747 BNB−1.45%12.266 K−52.06%0.000758 BNB0.000746 BNB1.924 K
Bán
SANDUSDSAND / DollarBITFINEX0.45160000 USD−1.27%6.318 K−34.76%0.45658000 USD0.45002000 USD4.261 K
Theo dõi
SANDBTCSAND / BitcoinBITFINEX0.000006517 BTC−1.29%5.767 K−36.62%0.000006593 BTC0.000006513 BTC4.261 K
Bán
SANDUSTSAND / USTBITFINEX0.45147000 USDT−1.15%3.501 K+1.08%0.45616000 USDT0.44931000 USDT1.717 K
Theo dõi
SANDUSDTSAND / TetherUSBINANCEUS0.4519 USDT−0.99%3.499 K−42.53%0.4555 USDT0.4502 USDT3.038 K
Theo dõi
SANDBTCSAND / BitcoinKRAKEN0.00000651 BTC−0.76%2.867 K−54.60%0.00000653 BTC0.00000651 BTC2.972 K
Bán
SANDGBPSAND / British PoundKRAKEN0.3533 GBP−1.17%639−76.83%0.3533 GBP0.3533 GBP184
Theo dõi
SANDFDUSDSAND / FDUSDBINANCE0.4521 FDUSD−0.96%00.4568 FDUSD0.4499 FDUSD37.982 K
Theo dõi
SANDWETH_3DD49F.USDSAND / WRAPPED ETHER on Ethereum (3DD49F...B6BD74) in USDUniswap v20.4529514 USD−0.76%0.4564168 USD0.4478303 USD11.923 K
Theo dõi
SANDWMATIC_DE92E7.USDSAND / Wrapped Matic on Polygon (0xde92e7fbe021344ba02d9225792d219d3a2ddd58) in USDUniswap v3 (Polygon)0.4509 USD−0.56%0.4535 USD0.4506 USD10.234 K
Theo dõi
SANDWETH_5B97B1.USDSAND / Wrapped Ether on Ethereum (0x5b97b125cf8af96834f2d08c8f1291bd47724939) in USDUniswap v3 (Ethereum)0.4571 USD+1.15%0.4571 USD0.4532 USD1.225 K
Mua
SANDWMATIC_369582.USDSAND / WRAPPED MATIC on Polygon (369582...54876F) in USDQuickSwap v20.4525 USD−1.11%0.4575 USD0.4489 USD4.655 K
Theo dõi
SANDWEGLDSand / EGLDxExchange0.0003189061 WEGLD0.00%0.0003189061 WEGLD0.0003189061 WEGLD0
SANDUSDT.PSAND / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.4516 USDT−1.16%0.4577 USDT0.4491 USDT1.34 M
Theo dõi
SANDUSDCSand / USDCxExchange0.0122593323 USDC0.00%0.0122593323 USDC0.0122593323 USDC0
SANDWCRO_EE97A8SAND / WRAPPED CRO on CRONOS (EE97A8...93E306)3.732 WCRO−0.40%3.747 WCRO3.732 WCRO1
Theo dõi
SANDUSDT.PSSAND / TETHER Standard FuturesBINGX0.451567 USDT−1.16%0.457572 USDT0.448944 USDT4.362 M
Theo dõi
SANDWCRO_EE97A8.USDSAND / WRAPPED CRO on CRONOS (EE97A8...93E306) in USD0.450 USD−0.19%0.451 USD0.450 USD1
Theo dõi
SANDWETH_3DD49FSAND / WRAPPED ETHER on Ethereum (3DD49F...B6BD74)Uniswap v20.0001191 WETH−2.28%0.0001219 WETH0.0001191 WETH26.369 K
Bán
SANDWMATIC_D85A25.USDSAND / WRAPPED MATIC on Polygon (D85A25...553761) in USD0.4507 USD−1.03%0.4572 USD0.4489 USD29.589 K
Theo dõi
SANDWMATIC_D85A25SAND / WRAPPED MATIC on Polygon (D85A25...553761)0.6211 WMATIC−0.54%0.6266 WMATIC0.6196 WMATIC65.462 K
Bán
SANDWETHSAND / Wrapped Ether (0x5b97b...24939)Uniswap v3 (Ethereum)0.0001201490 WETH−0.33%0.0001201490 WETH0.0001201490 WETH2.703 K
Bán
SANDUSDSAND / U.S. DOLLARBTSE0.45142 USD−1.08%0.45793 USD0.44905 USD5.089 K
Theo dõi
SANDWMATIC_369582SAND / WRAPPED MATIC on Polygon (369582...54876F)QuickSwap v20.6236 WMATIC−0.48%0.6268 WMATIC0.6193 WMATIC10.28 K
Theo dõi