SAND / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SAND / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử SAND / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSANDUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SANDUSDTSAND / TetherUSBINANCE0.6780+0.67%55.298M−9.63%0.68500.662614.173M
Mua
SANDUSDTThe Sandbox / Tether USDPOLONIEX0.6787+0.64%36.579M+15.65%0.68680.665113.2M
Mua
SANDUSDTTHE SANDBOX/TETHERUSBITRUE0.6785+2.18%35.978M−6.74%0.68500.660120.309M
Mua
SANDUSDTSAND/TetherOKX0.6779+0.68%13.444M−3.66%0.68540.66274.678M
Mua
SANDUSDTSANDUSDT SPOTBYBIT0.67831+0.71%6.27M−17.83%0.689850.662701.933M
Mua
SANDUSDTSAND / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.6786+0.79%4.816M−14.14%0.69280.66261.39M
Mua
SANDUSDTSandbox/TetherGATEIO0.6774+0.59%3.764M+13.63%0.68520.66331.08M
Mua
SANDUSDTThe Sandbox / TetherKUCOIN0.67810+0.66%2.766M+0.95%0.685000.66304814.987K
Mua
SANDUSDTSandbox / USDTMEXC0.6780+0.68%1.013M+25.75%0.68430.6638228.189K
Mua
SANDUSDTThe Sandbox / TetherHITBTC0.678432+0.69%902.002K+1.55%0.6851370.663190319.607K
Mua
SANDUSDTSANDUSDT SPOTBITGET0.67781+0.66%641.432K−10.62%0.684850.66365238.805K
Mua
SANDUSDTThe Sandbox / TetherCOINBASE0.677+0.45%440.142K−24.39%0.6850.664127.436K
Mua
SANDUSDTThe Sandbox / Tether USWHITEBIT0.678242+0.69%159.065K−29.10%0.6848470.66411248.09K
Mua
SANDUSDTSAND / TetherUSBINANCEUS0.6786+1.59%68.41K+51.21%0.68520.66937.036K
Mua
SANDUSDTTHE SANDBOX / TETHERCOINEX0.6748+0.18%63.435K−14.92%0.68590.664411.513K
Mua
SANDUSDTTHE SANDBOX / TETHERWOONETWORK0.67800+0.67%0.685400.6626616.995M
Mua