MOBILEZONE N

MOZN SIX
MOZN
MOBILEZONE N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MOZN

Tóm tắt tài chính của MOBILEZONE N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MOZN là 647.418M CHF. EPS TTM của công ty là 1.02 CHF, tỷ suất cổ tức là 3.87% và P/E là 14.26. Ngày thu nhập tiếp theo của MOBILEZONE N là 11 Tháng 3, ước tính là 0.60 CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền