WTI Light Crude Oil XTIUSD

XTIUSDSKILLING
XTIUSD
WTI Light Crude OilSKILLING
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày