WTI Light Crude Oil XTIUSD

XTIUSD SKILLING
XTIUSD
WTI Light Crude Oil SKILLING
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XTIUSD Biểu đồ

Giao dịch XTIUSD với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản