SNX / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SNX / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử SNX / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSNXUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SNXUSDT.PSNX / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE2.909 USDT+0.48%21.117 M−43.70%2.931 USDT2.888 USDT577.335 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDT Perpetual Swap ContractOKX2.905 USDT+0.45%9.077 M−53.47%2.928 USDT2.887 USDT858.132 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSYNTHETIX NETWORK TOKEN/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT2.902 USDT+0.55%5.947 M−46.00%2.923 USDT2.881 USDT463.539 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDT Perpetual ContractBYBIT2.908 USDT+0.52%3.959 M−49.21%2.928 USDT2.889 USDT107.916 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDT Perpetual Contract2.908 USDT+0.59%1.379 M−57.64%2.928 USDT2.889 USDT41.024 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSynthetix Network Token perpetual contractWHITEBIT2.9032 USDT+0.58%1.207 M−62.68%2.9346 USDT2.8846 USDT16.422 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET2.907 USDT+0.52%933.874 K−52.79%2.930 USDT2.886 USDT15.472 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX USDT PERPETUAL2.909 USDT+0.59%101.469 K−27.28%2.928 USDT2.888 USDT1.939 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSYNTHETIX/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT2.910 USDT+0.62%02.931 USDT2.887 USDT884.18 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX Perpetual LinearSwap ContractHTX2.9079 USDT+1.86%2.9293 USDT2.8078 USDT27.812 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX/USDT Perpetual ContractBINGX2.906 USDT+0.55%2.927 USDT2.885 USDT626.592 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC2.908 USDT+0.48%2.930 USDT2.889 USDT159.588 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSynthetix Network Token Perpetual futures, quoted,settled & margined in TetherDELTA2.906 USDT+0.52%2.927 USDT2.887 USDT2.335 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX2.909 USDT+0.52%2.930 USDT2.889 USDT34.704 K
Theo dõi