Synthetix Network Token perpetual contract

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Synthetix Network Token perpetual contract

Nhận tỷ giá tiền điện tử Synthetix Network Token perpetual contract trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSNXUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SNXUSDT.PSNX / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE1,897 USDT+3,04%22,078 M+155,94%1,938 USDT1,828 USDT8,901 M
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDT Perpetual Swap ContractOKX1,898 USDT+2,98%11,144 M+179,35%1,939 USDT1,828 USDT8,849 M
Theo dõi
SNXUSDT.PSYNTHETIX NETWORK TOKEN/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT1,896 USDT+2,88%7,888 M+160,48%1,937 USDT1,827 USDT6,684 M
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDT Perpetual ContractBYBIT1,897 USDT+3,04%6,352 M+119,93%1,936 USDT1,828 USDT2,826 M
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDT Perpetual Contract1,896 USDT+2,99%1,99 M+87,23%1,936 USDT1,828 USDT891,1 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNXUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET1,905 USDT+3,59%943,245 K+238,35%1,938 USDT1,826 USDT278,05 K
Mua
SNXUSDT.PSynthetix Network Token perpetual contractWHITEBIT1,8980 USDT+3,58%757,849 K+186,55%1,9373 USDT1,8244 USDT328,865 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX USDT PERPETUAL1,897 USDT+2,99%103,136 K+12,20%1,937 USDT1,828 USDT43,478 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSYNTHETIX/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT1,898 USDT+3,04%01,937 USDT1,827 USDT13,546 M
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX Perpetual LinearSwap ContractHTX1,8955 USDT+0,88%1,9115 USDT1,8703 USDT17,622 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX1,899 USDT+3,15%1,934 USDT1,828 USDT537,739 K
Mua
SNXUSDT.PSynthetix Network Token Perpetual futures, quoted,settled & margined in TetherDELTA1,899 USDT+3,15%1,935 USDT1,829 USDT13,733 K
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX/USDT Perpetual ContractBINGX1,894 USDT+2,99%1,937 USDT1,827 USDT15,085 M
Theo dõi
SNXUSDT.PSNX / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC1,897 USDT+3,10%1,937 USDT1,827 USDT8,309 M
Theo dõi