CHONGQING BREWERY COMPANY LIMITED

600132 SSE
600132
CHONGQING BREWERY COMPANY LIMITED SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600132 fundamentals

Tóm tắt tài chính của CHONGQING BREWERY COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600132 là 63.342B CNY. EPS TTM của công ty là 2.50 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.53% và P/E là 52.12. Ngày thu nhập tiếp theo của CHONGQING BREWERY COMPANY LIMITED là 22 Tháng 8, ước tính là 0.77 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu