JIANGSHU HENGSHUN VINEGAR CO.,LTD

600305 SSE
600305
JIANGSHU HENGSHUN VINEGAR CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600305 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JIANGSHU HENGSHUN VINEGAR CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600305 là 10.635B CNY. EPS TTM của công ty là 0.12 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.95% và P/E là 90.36. Ngày thu nhập tiếp theo của JIANGSHU HENGSHUN VINEGAR CO.,LTD là 24 Tháng 10, ước tính là 0.05 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu