FUJIAN YANJING HUIQUAN BREWERY CO.,LTD

600573 SSE
600573
FUJIAN YANJING HUIQUAN BREWERY CO.,LTD SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600573 fundamentals

Tóm tắt tài chính của FUJIAN YANJING HUIQUAN BREWERY CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600573 là 2.412B CNY. EPS TTM của công ty là 0.13 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.39% và P/E là 77.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu