ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED
601899 SSE

601899
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

601899 financial statements

Tóm tắt tài chính của ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 601899 là 260.842B. EPS TTM của công ty là 0.42, lợi tức cổ tức là 1.11%, và P/E là 25.94. Ngày thu nhập tiếp theo ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED là 27 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền