DONGGUAN HUALI INDUSTRIES CO.,LTD
603038 SSE

603038
DONGGUAN HUALI INDUSTRIES CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DONGGUAN HUALI INDUSTRIES CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 603038 là 2.242B. EPS TTM của công ty là 0.38, lợi tức cổ tức là 1.01%, và P/E là 29.08.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền