ANHUI GENUINE NEW MATERIALS CO.,LTD

603429 SSE
603429
ANHUI GENUINE NEW MATERIALS CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 603429

Tóm tắt tài chính của ANHUI GENUINE NEW MATERIALS CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603429 là 8.789B CNY. EPS TTM của công ty là 0.35 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.42% và P/E là 68.07. Ngày thu nhập tiếp theo của ANHUI GENUINE NEW MATERIALS CO.,LTD là 13 Tháng 4, ước tính là 0.14 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền