SANXIANG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD
603663 SSE

603663
SANXIANG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

603663 financial statements

Tóm tắt tài chính của SANXIANG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 603663 là 4.792B. EPS TTM của công ty là 0.40, lợi tức cổ tức là 0.43%, và P/E là 59.35.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền