ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO,LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

605337 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO,LTD

Doanh thu của ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO,LTD trong năm ngoái lên tới 1.40 B CNY, phần lớn trong số đó — 1.36 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Milk Beverages, năm trước mang lại 1.43 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO,LTD 1.40 B CNY, và năm trước đó — 1.47 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia