SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688798 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Doanh thu của SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO.,LTD trong năm ngoái lên tới 2.09 B CNY, phần lớn trong số đó — 1.13 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, High Performance Digital-analog Hybrid Chip. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Overseas — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO.,LTD 1.55 B CNY, và năm trước đó — 1.89 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia