Steem / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Steem / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Steem / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSTEEMBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
STEEMBTCSteem / BitcoinBINANCE0,00000300 BTC+1,69%14,325 K−30,49%0,00000302 BTC0,00000294 BTC5,531 K
Bán
STEEMBTCSTEEM / BITCOINCOINEX0,0000029889 BTC+0,61%4,021 K+14,46%0,0000029898 BTC0,0000029630 BTC1,459 K
Bán
STEEMBTCSteem / BTCUPBIT0,000002990 BTC−3,55%1,098 K+35,00%0,000003030 BTC0,000002990 BTC3,355 K
Bán Mạnh
STEEMBTCSTEEM / BitcoinPOLONIEX0,00000305 BTC0,00%187+923,55%0,00000305 BTC0,00000305 BTC481
Theo dõi